CASPIOIL news

Başlangıç » 2013 » Aralık

Aylık arşivler: Aralık 2013

Değişimlerin Yeni Oluşumlara Olan Etkisi ve ‘’Yeni Kürdistan’’ (Bölüm 1)

Image

Hayatımızda ki yenilikler, icatlar ve oluşumların nedeni bilindiği üzere koşulların, algıların ve durumların süregelen değişimlerinden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir konu hakkında değişen algı muhakkak beraberinde zamanla koşulları değiştirerek yeni bir oluşuma neden olmaktadır. Toplum ve toplumu yöneten kişi ve kurumlar zamana, konuya ve koşullara göre sürekli değişmekle beraber yeni oluşumları teşkil etmektedirler.

Bahsetmek istediğim konu aslında çok basit ve anlaşılır gibi gözükse de kendine has bir karmaşıklık ve kırılganlık içerisinde her kesim tarafından farklı beklentilerle bir değişime uğramaktadır. Konu ise çok yeni ve sıcak olan Kürt nüfusunun ağırlıkta oluşturduğu ve 4 ülkeyi kapsayan bir ‘’Kürdistan’’ bölgesidir. Iran, Irak, Suriye ve tabi ki en fazla Kürt nüfusunun bulunduğu ülke Türkiye Cumhuriyeti.

Yazımın başında da belirttiğim gibi her kesimin farklı beklentileri olsa da zaman, algı ve koşullar durumu değiştirerek yeni bir kalıba sokmaktadır. Ne kadar oluşuma karşı konulup engellenmeye kalkışılsa da koşullar değiştikçe engelleri beraberinde kaldırarak su yatağını bulduğu gibi ‘’Oluşum’’ kendi yatağını bularak şekillenecektir.

Ortadoğu’nun Ortası

Bundan çok fazla değil 25-30 sene evvel bölgenin durumu hakkında çok kısa olarak hatırlayalım. Türkiye başta olmak üzere Irak, Iran ve Suriye’de yaşayan Kürt nüfusu dile getirmek bir yana hakkında bile konuşulmaz, yazı ve makaleler çıkmaz, uluslar arası boyutlarda ne tartışılır ne de bahsedilirdi.

Ortadoğu’nun tam ortasında bulunan bu bölge son dönemlerde dünyanın belki bir numaralı konusu haline gelmesinde ki sebep nedir acaba? Ne oldu da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti, Iran, Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri kendileri nazarında neredeyse en önemli inisiyatif almaya başladılar? Neden her ülke veya siyasi/ticari birlikler kendilerine has bir beklentileri gerçekleştirmek üzere siyaset yürütmektedirler?

Hayatımızdaki Enerjinin Önemi

Sebebi hayatımızın devamlılığını sürdürmemize yardımcı olan Enerji yataklarının bolluğudur. Her üretim safhasında enerji girdisinin bulunması siyaseti daha da önemli kılmaktadır. Çünkü pazarda rekabetçi olmayı sağlamak için ürünün, çıktının veya hizmetin kalite bakımından aynı veya yakın olmakla beraber daha ucuza sunmaktır. Daha ucuz çıktı için ise en temel unsur girdinin ucuzluluğundan geçmektedir. Enerjiyi daha ucuza mal eden çıktıyı da daha ucuza üretebilme şansına sahiptir. Buda pazardaki rakipleri geride bırakmaya fırsat vermektedir. Bir diğer sebep ise temelinde enerjiden yoksun olan bir toplumun varlığını sürdürebilmesi imkansız hale gelmektedir.

En basit örnek ile pekiştirmek gerekirse son aylarda Ukrayna’da yaşanan siyasi krizin nedeni. Rusya’nın kış aylarında Ukrayna’ya borcunu bahane ederek gaz vermeme tehdidinde bulunarak Yanukoviç hükümetinin AB ile gümrük müzakerelerinde vazgeçirmesidir. Soğuk kış şartlarından ısınmaktan yoksun kalabilecek olan halk sadece siyasi bir değişime değil ayrıca bir çok yan değişime de yol açabilir. Böyle ihtimalleri hiçbir hükümet göze alabilecek bir tavır sergileyemez.

Demek oluyor ki Enerji hayatımıza birkaç asır önceye göre giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Hızlı bir şekilde katlanarak tek önemli konu olma yolunda koşulları değiştirerek ilerlemektedir. Değişen koşullar ise beraberinde yeni oluşumlara gebe kalmaktadır.

Bir sonraki yazımızda Ortadoğu’nun Ortasını ne gibi Oluşumlar beklemekte olduğunu ve bu oluşumların nelerle sonuçlanacağını müzakere edeceğiz.

Rustam Magamat / InterContinental Trading Group